KNGF

Wij zijn aangesloten bij het Centraal Kwaliteits Register (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en bij de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

Het CKR en de BIG-registratie waarborgen en bewaken de kwaliteit van de fysiotherapie. Dit wordt bereikt door het volgen van nascholingscursussen waardoor wij behandelen volgens de laatste richtlijnen en technieken van het KNGF.

De Wet BIG regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register.